سنسور آنالیز گازهای حاصل از احتراق اتاق سرور

 

سنسور آنالیز گازهای حاصل از احتراق داخل رک

در اتاق های سرور بیشترین فاکتور حساسیت بر انگیز که کارفرما و نگهدار اتاق را نگران میکند وقوع آتش سوزی داخل اتاق است این فاکتور که میتواند از یک سیم داغ اولیه شروع و در یک روز تعطیل موجبات وقوع آتش سوزی بزرگی را رقم زند بشدت ترسناک وغیر قابل جبران برای مدیران و مسئولین نگهداری اتاق سرور و دیتا سنتر است بطوریکه امروزه با تکنولوژیهای جدید ایر سمپلینگ میزان گازهای داخل اتاق را پایش میکنند و در صورت بروز سوختگی اولیه سیستمهای اطفا روشن شده و از وقوع اتش سوزی بزرگ جلوگیری میکند هر چند تکنولوژی فوق بسیار کارامد است اما بکار گیری آن نیز با هزینه های هنگفتی که دارد برای همه دستگاهها و شرکتها توجیه اقتصادی ندارد بنابر این استفاده از سیستم ایر سمپلینگ به محل فراموشی سپرده میشود و اتاق سرور محل وقوع رخدادهای خطرناک خواهد شد

پیشران صنعت ویرا با این نگاه که هزینه های کارفرما در پایش گازهای داخل اتاق اهمیت زیادی دارد و نمیتوان در همه مراکز از ایر سمپلینگ((air sampling و سیستم اطفای حریق مجهز به گازخاموش کننده آتش مخصوص اتاق سرور fm200) ( بهره برد پس بدنبال راهکار جایگزین برای کاهش دغدغه اصلی مدیران اتاق سرور برآمد  

سنسورهای پایش گازهای حاصل از اشتعال سنسورهایی هستند که مشابه سیستم ایر سمپلینگ عمل کرده اما در ابعاد کوچک کار میکنند این سنسورها در داخل رک قرار میگیرند تا حساسیت بیشتری نسبت به وجود احتراق در شروع آن داشته باشند به دلیل کوچک بودن فضای رک این سیستم به محض پایش گاز داخل رک و وجود گازهای حاصل از سوختگی اولیه هشدار لازم را قبل از وقوع آتش سوزی ایجاد میکند و اعلان حخطر می  نماید میتوان گفت این سنسور قبل از آنکه اصلا آتشی شعله ور شود آن را تشخیص داده و وقوع آن را پیش بینی و حتی نقطه شروع آن که از کدام محل آغاز میشود را تعیین مینماید

این مکانیزم اولین بار توسط پیشران صنعت ویرا ابداع و ساخته و بکار گرفته شده و نتایج آن در مقایسه با  سنسورهای دود و اتش موجود در بازار غیر قابل توصیف است