سنسور رطوبت اتاق سرور

 

سنسور رطوبت به دومین پارامتر مهم در اتاق سرور باز میگردد رطوبت دراتاق سرور به اندازه دما اهمیت ندارد اما این فاکتور در صورت عدم رعایت شدن در محدوده مجاز عملا به صورت بالقوه توانایی بروز خسارت شدید را دارد اهمیت اندازه گیری رطوبت از آنجا بروز پیدا میکند که کاهش رطوبت زیر 30 درصد در اتاق سرور یا دیتا سنتر سبب ریسک ایجاد بارهای الکترواستاتیک که قابلیت سوزاندن هر قطعه الکترونیکی را دارد خواهد شد

اما افزایش رطوبت بالای 60 درصد سبب بروز شبنم و ایجاد قطرات آب روی دیواره رک ها و احتمال چکیده شدن به داخل تجهیزات الکترونیکی را داراست در مورد انتخاب این سنسور نیز مانند سنسور دما باید حساسیت ویژه ای  داشت چرا که انتخاب این سنسور از مدلهای آنالوگ –دیجیتال سبب بروز خطاهایی شده که جبران آن غیر ممکن است همنطور باید گفت که سنسور رطوبت به خودی خود کاری انجلم نمیدهد و باید حتما به نمایشگر و یا کنترلری وصل شود که عمل پردازش و نمایش مقدار اندازه گیری شده را نشان دهد

اما سنسورهایی که در مکانیزم های تجاری و ارزان وجود دارند متاسفانه نسبت به مدلهای صنعتی قابل شناسایی نیستند و برای شناسایی آنها فقط باید به پیمانکار و یا سازنده اعتماد کرد تا از نقطه نظر خطا ها سنسور انتخاب شده مصون بماند

این مطلب در موضوعات سنسورهای دیگر ادامه دارد

 

مطالب مرتبط با موضوع

سامانه کنترل دمای اتاق سرور روی کامپیوترsrc2.2

سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور باید چگونه یاشد

استانداردهای الکتریکی در اتاق سرور و دیتا سنتر

چه نوع مانیتورینگ دمایی برای اتاق سرور مناسب است ؟

انواع سیستمهای مانیتورینگ و کنترل اتاق سرور

هشدار برای مدیران اتاق سرور

لزوم استفاده از کنترل دمای اتاق سرور

استانداردهای الزامی اتاق سرور TIA942

روشهای تهویه اتاق سرور یا دیتا سنتر(1)

  روشهای تهویه اتاق سرور یا دیتا سنتر(2)

 روشهای تهویه اتاق سرور یا دیتا سنتر(3)

عیوب تهویه در اتاق سرور

هوشمند سازی تهویه در اتاق سرور

حفاظت اتاق های سرور در برابر تغییرات فاکتورهای محیطی (4)

حفاظت اتاق های سرور در برابر تغییرات فاکتورهای محیطی (3)

حفاظت اتاق های سرور در برابر تغییرات فاکتورهای محیطی (2)

حفاظت اتاق های سرور در برابر تغییرات فاکتورهای محیطی (1)

بروز چه حوادثی در اتاق های سرور خطرناک است (بخش چهارم)

بروز چه حوادثی در اتاق های سرور خطرناک است (بخش سوم)

بروز چه حوادثی در اتاق های سرور خطرناک است (بخش دوم)

بروز چه حوادثی در اتاق های سرور خطرناک است (بخش اول)