کاتالوگ محصولات

کاتالوگ عمومی کلیه محصولات 

سیستم کنترل شرایط محیطی و پارامترهای دما و رطوبت اتاق سرور

شمارشگر تردد نمایشگاهی و فروشگاهی

شمارشگر تردد و آمارگیرهای تردد نمایشگاهی و فروشگاهی

شمارشگر تردد نمایشگاهی و فروشگاهی

مانیتورینگ -کنترلر -دیتا لاگر و هشدار دهنده های فریزر- یخچال و سرخانه

 

سیستم کنترل از راه دور با موبایل

         کاتالوگ عمومی سیستم کنترل با موبایل

اندازه گیری حجم مخلزن

کاتالوگ عمومی پر کن اتوماتیک مخزن

آبیاری اتوماتیک

        کاتالوگ عمومی سیستمهای آبیاری اتومانیک

 

  

کاتالوگ عمومی کنترل دما و رطوبت گلخانه ای و سالن قارچ

 

 کاتالوگ عمومی شیر برقی و موتوری

 کاتالوگ فنی کنترل و اندازه گیری سطح مخزن

مانیتورینگ دمای انبار و سوله

 

دیتالاگر دما و رطوبت

کاتالوگ عمومی کنتورهای اوال-توربینی

 

 

 

گواهینامه ها

رزومه و پروژه ها

کاتالوگها

سوابق مشتریان و خدمات گارانتی

کلمات کلیدی

سامانه کنترل اتاق سرور
سامانه کنترل دمای اتاق سرور
سامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور
 سیستم مانیتورینگ اتاق سرور
سیستم مانیتورینگ دمای اتاق سرور
سیستم کنترل اتاق سرور
سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور
مانیتورینگ دما و رطوبت در اتاق سرور
مانیتورینگ دمای سردخانه و انبار
مانیتورینگ دمای سرور روی کامپیوتر
مانیتورینگ دمای یخچال و فریزر
مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور
هشدار دهنده اتاق سرور
هشدار دهنده دما و رطوبت در اتاق سرور
کنترل دما و رطوبت اتاق سرور
کنترل دمای اتاق سرور
,کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور
,سامانه مانیتورینگ دیتا سنتر و اتاق سرور

کنترل دمای سردخانه
کنترل دمای انبار
دیتالاگر سردخانه
دیتالاگر انبار
دیتالاگر دمای یخچال و فریزر
سیستم هشدار دمای یخچال
سیستم هشدار دمای انبار
مانیتورینگ دمای سردخانه
مانیتورینگ دما ورطوبت

شمارشگر فروشگاهی
شمارشگر تردد فروشگاهی
شمارشگر تردد مشتریان
شمارشگر مشتریان فروشگاهی
شمارشگر مشتریان نمایشگاهی
آمارگیر مشتریان فروشگاهی
آمارگیر تردد نمایشگاهی
ثبت آمار فروشگاهی
ثبت آمار نمایشگاهی