چرا فیوز مینیاتوری داغ میکند

علت داغ شدن فیوز مینیاتوری یا همان بریکر مینیاتوری چیست؟

عاملهای زیادی در این مسئله دخیل نیستند چرا که در زمان وصل فیوزها فقط مانند سیم بین دو مسیر انتقال جریان قرار میگیرند پس اگر فیوز سالم یاشد این اتفاق رخ نمیدهد اما

در بعضی از شرایط وجود یک نقص در زیر انصالات ورودی و یا خروجی مثلا شل بودن سیم و یا نازک شدن سیم در بستر ورودی  باعث داغ شدن فیوز میشود

دلیل دیگر که باز هم به سلامت فیوز بر میگردد عمر فیوز است فیوزهایی که طول عمر بالایی دارند به خاطر اکسید شدن محل اتصال پلاتینها  و با خوردگی پلاتینها به دلیل قطع و وصل مداوم و یا طولانی در مدت زمان کار زیاد دچار جرقه زده گی و نهایتا بروز گرما میشود

اما اگر جریان فیوز مطابق با مقدار مصرفی انتخاب گردد و موارد فوق در فیوز رخ نداده باشد هیچ گاه گرما در فیوز ایجاد نمیشود