عکس پروژه ها

نقشه فراگیری مراکز اجرای پروژه در کل ایران
 

 تعدادی از پروژه های انجام شده توسط شرکت پیشران صنعت ویرا1)اتاق سرور دانشگاه صنعتی شریف

 2)اتاق سرور واگن سازی پارس

 3)اتاق سرور بانک کشاورزی بوشهر

 4)اتاق سرور شرکت (Siemens) آلمان در ایران

 5)اتاق سرور دادگستری اراک  

 6)اتاق سرور شرکت ((Total  فرانسه در ایران

 7)اتاق سرور گمرک گلستان (مرز اینچه برون)

 8)اتاق سرور صدا و سیمای جمهوری اسلامی (شبکه بازار)

 9)اتاق سرور کارگزاری بورس آبان


ادامه لیست مراکز کارکرد و پروژه ها را اینجا ببینید    

سیستم مانیتورینگ اتاق سرور دادگستری استان مرکزی اتاق سرور بنیاد مسکن البرز اتاق سرور کارکزاری بورس آبان تجارت الکترونیک پارسیان سیستم مانیتورینگ اتاق سرور سیستم مانیتورینگ اتاق سرور سیستم مانیتورینگ اتاق سرور سیستم مانیتورینگ اتاق سرور سیستم مانیتورینگ اتاق سرور

شمارشگر فروشگاهی نصب شده در سیتی سنتر اصفهان

 

 

سیستم مانیتورینگ اتاق سرورسیستم مانیتورینگ اتاق سرورسیستم مانیتورینگ اتاق سرورسیستم مانیتورینگ اتاق سرورسیستم مانیتورینگ اتاق سرور

سامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرورسیستم ملنیتورینگ دمای اتاق سرورسیستم ملنیتورینگ دمای اتاق سرورسیستم ملنیتورینگ دمای اتاق سرورسیستم مانیتورینگ دمای اتاق سرورسیستم مانیتورینگ دمای اتاق سرورمانیتورینگ دمای انبار

آمارگیر ثیت تردد فروشگاهی نصب شده در مرکز فروش آرن

شمارشگر مشتریان فروشگاهی

شمارشگر مشتریان فروشگاهی شمارنده تردد مشتریان شمارنده تردد مشتریانشمارنده تردد مشتریانشمارشگر مشتریان فروشگاهیشمارشگر تردد فروشگاهیشمارنده تردد مشتریانشمارشگر مشتریان فروشگاهیشمارشگر مشتریان فروشگاهی

تجهیز سیستم شمارشگر و رکورد فروشگاهی در مرکز خرید آرن

شمارشگر مشتریان فروشگاهی

تجهیز شمارشگر فروشگاهی در مجتمع تجاری پالادیوم

شمارشگر مشتریان فروشگاهی

 

شمارشگر مشتریان فروشگاهی تجهیز شده در سیتی سنتر اصفهان

شمارشگر مشتریان فروشگاهی

سیستم کنترل شرایط محیطی اتاق سرور تجهیز شده در فرودگاه لار

اتاق سرور برج فرودگاه لار

         

مستندات  گواهی تایید سیستمهای نصب شده در مراکز بانکهای کشاورزی استانها

1)مدیریت بانک کشاورزی قم

2)مدیریت بانک کشاورزی کرمانشاه

3)مدیریت بانک کشاورزی بوشهر

مستندات تایید خرید محصول ادارات دولتی و خصوصی و شرکتهای ایرانی و خارجی یا گواهی  خرید سازمانها