عواملی که سبب سوختن موتور یخچال فریزر میشود

 

 

عواملی  که سبب سوختن  موتور یخچال فریزر  میشود

1)خرابی آهنرباهای درب یخچال و نفوذ هوا به داخل یخچال

2)اتصال ناقص پریز به دوشاخه یخچال

3)عدم خرابی ترموستات یخچال

4)خرابی فیوز مربوط به پریز و اتصال ناقص برق به جارو برقی