محصولات :

سیستم کنترل دماو رطوبت اتاق سرور,..........شمارشگر تردد نمایشگاهی و فروشگاهی ,......... footfall.........,visitor counter........,people counter.........,server room monitoring,........هشدار دهنده دمای اتاق سرور ,..........مانیتورینگ دمای انبار و سردخانه,........مانیتورینگ دمای یخچال و فریزر,........کنترلر دمای گلخانه ,...... سامانه کنترل و مانیتورینگ دمای اتاق تمیز ,........سامانه کنترل شرایط محیطی اتاق سرور ,.........سیستم کنترل و نظارت بر اتاق تمیز ,.........,سیستم شمارشگر نفرات ورودی به نمایشگاه,........ آمارگیرهای تردد نمایشگاهی ,.........,temprature controller for server room .......,سیستم آبیاری اتوماتیک ........,کنتور تفکیک آب............,server room controller............کنتور آب گرم........کنتور آب داغ............کنتور گازوییل .........کنتور مازوت........کنتور الکل.......کنتور پارافین.........کنتور بچینگ و پیش تنظیم.......تایمر ابیاری و صنعتی........شمارنده فروشگاهی.......کنترل پمپ با موبایل........سیستمهای آبیاری اتومانیک قطره ای........کنترل هوشمند موتورخانه........کنترل موتورخانه از راه دور.......کنترل و بهینه سازی انرژی..........کنترل هوشمند اتاق سرور.......پرکن اتومانیک مخازن مایعات........سامانه مانیتورینگ و هشدار دهنده دما و رطوبت اتاق سرور ..........کنترل دمای انبار دارو........سیستم هشدار افزایش دمای یخچال دارویی......سیستم کنترل از راه دور موتورخانه و پمپ آب.........اندازه گیری سطح مخازن........فلومتر حجمی سیال......انرژی میتر صنعتی........سیستم های اتوماسیون صنعتی مبتنی بر پی ال سی ........سیستم اتوماتیک کنترل دمای جکوزی و سونا........نمایشگرهای دما و رطوبت محیطی.......شیر برقی .......شیر موتوری........شیر آنالوگ.........شیر اتوماتیک.........شیر اتو درین.......dry protection ..........سامانه کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت محیطی........مانیتورینگ دمای دیتا سنترو اتاق سرور.........اندازه گیری از راه دور دما و رطوبت.......کنتورهای هوشمند صنعتی و خانگی........هشدار دهنده های صنعتی.......سیستم اعلان و اطفای حریق.........سامانه کنترل دمای اتاق سرور روی کامپیوتر.......کنترل و مانیتورینگ دمای اتاق سرور..........سامانه کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور..........سیستم مانیتورینگ دمای اتاق سرور.......سیستم مانیتورینگ اتاق سرور.......شیر برقی.......شیر موتوری......کنترل آبیاری از راه دور.........آبیاری اتومانیک .......آبیاری قطره ای .......کنترل دمای یخچال .......کنترل و مانیتورینگ دمای سردخانه و انبار........دیتالاگر دمای یخچال ......دیتالاگر دما و رطوبت صنعتی .......دیتالاگر دمای آزمایشگاهی .........شمارشگر تردد نمایشگاهی ..........شمارشگرهای تردد فروشگاهی ..........سیستم آمارگیر تردد نمایشگاهی و فروشگاهی .........کانترهای صنعتی.........سیستم نظر سنجی مشتریان رستوران ..........سیستم نظر سنجی مشتریان فروشگاهی ........کنترل و مانیتورینگ دمای انبار ..........سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور .......تایمرهای صنعتی .......تایمر پمپ آب .......تایمر تکرار کننده...........سامانه کنترل اتاق سرور ........سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور...........مانیتورینگ دما و رطوبت اتاق سرور......سیستم هوشمند آبیاری .........سامانه مانیتورینگ اتاق سرور.........اتاق سرور هوشمند.........اتوماسیون دمای اتاق سرور..........شمارشگر مشتریان فروشگاهی ......آمارگیر مشتریان نمایشگاهی ........دیتالاگر دما و رطوبت فریزر و یخچال آزمایشگاهی .......سیستم ثبت آمار نمایشگاهی ....آمارگیر تردد فروشگاهی.......سیستم مانیتورینگ جامع اتاق سرور.........کنترل سیستمهای حرارتی وبرودتی .................استابلایزر......استابلایزر سه فاز .......یو پی اس های صنعتی........سیستمهای برق اضطراری........سیستمهای روشنایی اضطراری.......کنترل درب و جک پارکینگی ........سیستمهای اعلام حریق مسکونی ........اعلام حریق تجاری ........اعلام حریق صنعتی ........سیستمهای اطفای حریق .........اعلام +++ حریق اتاق سرور ........اکسس کنترل اتاق سرور........سیستمهای کنترل rfid...... دیتالاگر دما و رطوبت سردخانه ای ........دیتالاگر داروخانه........خانه هوشمند.........bms........سیستم اعلان حریق........ویلای هوشمند.........گیتهای مکانیزه...... دوربین های مدار بسته........اکسس کنترل.......هشدار دهنده های یخچال و فریزر دارویی............تابلوی برق صنعتی و کارگاهی .......تابلوهای برق فارم ماینر.........سیستمهای هوشمند کنترل دمای فارم ماینر..........تابلوهای برق سردخانه .........خانه هوشمند ..........smarthome .......هوشمند سازی تجهیزات خانگی .......سیستمهای هوشمند آبیاری ........کنترل اتوماتیک آبیاری .......کنتورهای هوشمند .......سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور ......مانیتورینگ دما و رطوبت روی کامپیوتر.......سامانه مانیتورینگ دیتا سنتر و اتاق سرور...........مانیتورینگ پارامترهای فارم ماینر..........تابلوی برق فارم ماینر .........تابمرهای کنترل تک فاز و سه فاز ........

مانیتورینگ جامع مراکز داده و دیتا سنترها

مانیتورینگ جامع اتاق سرور

با

سیستم جامع مانیتورینگ یکپارچه اتاق های سرور سازمانی

دیتاسنترها واتاق سرورها بدلیل بروز مشکلاتی از جمله قطع یا نارسایی سیستـــــــم کولینگ ویا قطع برق ، نشت آب ، بروز دود و آتش و عوامل دیگرمتعدد دستخـــوش حوادث میگردند. این حوادث اگردرزمان مقتضی مشخص نگردند وبه آنها رسیدگـــی نشود باعث بروز مشکلات بزرگتری خواهد شد ازاین رو به منظور رسیـــدگی به این حوادث وارسال هشدارروی بسترهای مختلف اطلاع رسانی یک سیستم مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی برای اتاق سرور مورد نظر نصب و راه اندازی میگردد.

  فـارغ از اینکه سیستم اطلاع رسانی به چند نفر هشدارمی دهد برای مراکـــــزی مانند بانکها –  بیمه ها – واحدهای یک سازمان مختلف در چند شهــــــــــــر یا توزیع شده دریک شهرعملا"  باید ازیک سیستم  مانیتورینگ جامع استفاده برد  سیستم مانیتورینگ جامع عبارتست از مکانیزمی که به کارفرما اختیار میدهد تا ازمحل مدیریتی خود توانایی مانیتورینگ ، آلارم ، رکوردو  ثبت اطلاعات  وحتی کنترل کلیــــه سیستمهای مانیتورینگ توزیع شده در کل کشور راداشته باشد.

 وجود یک مکانیزم مانیتورینگ جامع سبب میشود که مدیریت سیستم به ســـــــــــادگی و آسانی انجام شده و مدیرتوانایی رصد کردن کلیه اتاقهای سرور رابطور یکجــــا داشته  باشد  این امکان میتواند به مدیردرجهت رسیدگی به مشکلات تک تک  واحدهای اتاق سرور در سطح کشورکمک نموده ومدیرتوانایی کنترل همه واحدها رایکجا داشته باشد.

 دریک سیستم جامع تمامی خطاها وهشدارهایی که درمحل به صورت ایستگاهی داده می شود توسط سیستم جامع نیز به صورت کل داده می شود و سیستم جامع میتــــــــواند بدون آنکه  روی محل مشخصی کلیک نماید هشدار های کل شعــــــــب ( مثلا" بانکها ) را دریک سیستم واحد دریافت نماید

میتوان گفت  تفاوتی بین یـک پروتکل جامع ,سیستم مستقل  وجود ندارد بطوریکه سخت افزار هر دو یکی است این همســــــــــــانی بــــاعث  میشـــــــــــــود حتی اگــــــــــــــر مجموعه ای کـــــــــــــوچک قبــــــــــلا" از دستگاه به صورت مقطعی و دریک مرکزخوداستفاده می نموده ودر حال حاضر تمایل داشته باشد باتــــــوسعه  مراکز  همه را دریک  مرکز تجهیز نماید و کنترل تمامی مراکز قدیمی وجدید را دریک واحد مانیتورینگ داشته باشد امکان این قابلیت برای مدیراین واحد برآورده گردد در ادامه راجع به تفاوتهای کوچک سیستمهای مانیتورینگ محلی و تحت وبا سیستم مانیتورینگ جامع آشنا میشویم .

سطح دسترسی در سیستم مانیتورینگ محلی  و سیستم مانیتورینگ جامع

درسیستم مانیتورینگ محلی و ایستگاهی  از 2 سطح دسترسی استفاده می شود.

1)دسترسی محلی (اپراتور)

2)دسترسی محلی (ادمین )

 

1)دسترسی محلی امکان مانیتورینگ فاکتورها برای اپراتور وجود داردو امکان مشاهده آلارمها برای اپراتورمهیااست .

 2)دردسترسی ادمین علاوه برامکان مشاهده فاکتورها و آلارمها ادمین قادراست به تنظیمات src  وارده شده و آنها را تغییر داده و نوسازی نماید.همچنین کلیه شماره های تلفن و مدیریتی در این سطح قابل دستیابی است و اگر به نرم افزار وب سرور نیز دسترسی داشته باشیم امکان مانیتور و کنترل کردن اتاق سرور از هر نقطه ای مهیا است

 

درسیستم مانیتورینگ جامع از 3 سطح دسترسی استفاده می شود. که نسبت به مدل قبلی ارتقا یافته است

1)دسترسی محلی (اپراتور)

2)دسترسی محلی (ادمین )

3)دسترسی مرکزی(مدیر)

 

1)دسترسی محلی امکان مانیتورینگ فاکتورها برای اپراتور وجود داردو امکان مشاهده آلارمها برای اپراتورمهیااست .

 2)دردسترسی ادمین علاوه برامکان مشاهده فاکتورها و آلارمها ادمین قادراست به تنظیمات src  وارده شده و آنها را تغییر داده و نوسازی نماید.

 3)درسطح مدیرامکان داده شده  به 2 سطح قبلی  ( ادمین – اپراتور) وجود دارد وعلاوه برآن مدیرتوانایی مشاهده و تغییربرخی تنظیمات مهمتر از جمله شماره تلفن یا ایمیل دریافت کنندگان اخطارنیز خواهد داشت.

 

 صفحه اول مانیتورینگ جامع

       دراین صفحه مدیر اطلاعات اولیه دما و رطوبت تک تک اتاقهای  سرور توزیع شده درسطح کشور را دارااست . همچنین مدیرمیتواند وضعیت دستگاه با سرورار مشخصا" مشاهده نماید که در حالتهای نبود و یا قطع ارتباط هشدار به کاربر در این موقعیت داده میشود.

 در صفحات بعدی کاربر امکان دریافت رکورد سیستم –تغییرات محدوده مجاز و هشدار پارامترهای مختلف و همچنین دریافت نوع هشدار  خطا را تعیین می نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا  pdf  دانلود نمایید و برای اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم اصلی لطفا pdf  را دانلود و برای دریافت مشخصات و ویژگیهای سیستم اصلی  لطفا  pdf3  دانلود نمایید 

برای آشنایی بیشتر با مانیتورینگ جامع ابتدا بهتر است سیستم مانیتورینگ ایستگاهی و محلی src2.11 را بشناسیم

 

شروع با پیشران

شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه  مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص  برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای محتلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi  در ایران است.

 تماس با پیشران    رزومه وپروژها

مشتریان پیشران

شرکتها - موسسات - ادارات دولتی و مشتریان خصوصی پیشران صنعت ویرا موسسات مشتریان پیشران صنعت شرکت های مشتری پیشران صنعت ویرا ادارات مشتری پیشران صنعت ویرا مشتریان ما

پروژه های پیشران

پروژه های اجرا شده توسط پیشران صنعت ویرا پیشران صنعت ویرا پروژه های پیشران صنعت ویرا دستگاه اتوماسیون اداری شرکت پیشران صنعت ویرا