مانیتورینگ جامع مراکز داده و دیتا سنترها

مانیتورینگ جامع اتاق سرور

باسیستم جامع مانیتورینگ یکپارچه اتاق های سرور سازمانی

 

دیتاسنترها واتاق سرورها بدلیل بروز مشکلاتی از جمله قطع یا نارسایی سیستـــــــم کولینگ ویا قطع برق ، نشت آب ، بروز دود و آتش و عوامل دیگرمتعدد دستخـــوش حوادث میگردند. این حوادث اگردرزمان مقتضی مشخص نگردند وبه آنها رسیدگـــی نشود باعث بروز مشکلات بزرگتری خواهد شد ازاین رو به منظور رسیـــدگی به این حوادث وارسال هشدارروی بسترهای مختلف اطلاع رسانی یک سیستم مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی برای اتاق سرور مورد نظر نصب و راه اندازی میگردد.

  فـارغ از اینکه سیستم اطلاع رسانی به چند نفر هشدارمی دهد برای مراکـــــزی مانند بانکها –  بیمه ها – واحدهای یک سازمان مختلف در چند شهــــــــــــر یا توزیع شده دریک شهرعملا"  باید ازیک سیستم  مانیتورینگ جامع استفاده برد  سیستم مانیتورینگ جامع عبارتست از مکانیزمی که به کارفرما اختیار میدهد تا ازمحل مدیریتی خود توانایی مانیتورینگ ، آلارم ، رکوردو  ثبت اطلاعات  وحتی کنترل کلیــــه سیستمهای مانیتورینگ توزیع شده در کل کشور راداشته باشد.

 وجود یک مکانیزم مانیتورینگ جامع سبب میشود که مدیریت سیستم به ســـــــــــادگی و آسانی انجام شده و مدیرتوانایی رصد کردن کلیه اتاقهای سرور رابطور یکجــــا داشته  باشد  این امکان میتواند به مدیردرجهت رسیدگی به مشکلات تک تک  واحدهای اتاق سرور در سطح کشورکمک نموده ومدیرتوانایی کنترل همه واحدها رایکجا داشته باشد.

 دریک سیستم جامع تمامی خطاها وهشدارهایی که درمحل به صورت ایستگاهی داده می شود توسط سیستم جامع نیز به صورت کل داده می شود و سیستم جامع میتــــــــواند بدون آنکه  روی محل مشخصی کلیک نماید هشدار های کل شعــــــــب ( مثلا" بانکها ) را دریک سیستم واحد دریافت نماید

میتوان گفت  تفاوتی بین یـک پروتکل جامع ,سیستم مستقل  وجود ندارد بطوریکه سخت افزار هر دو یکی است این همســــــــــــانی بــــاعث  میشـــــــــــــود حتی اگــــــــــــــر مجموعه ای کـــــــــــــوچک قبــــــــــلا" از دستگاه به صورت مقطعی و دریک مرکزخوداستفاده می نموده ودر حال حاضر تمایل داشته باشد باتــــــوسعه  مراکز  همه را دریک  مرکز تجهیز نماید و کنترل تمامی مراکز قدیمی وجدید را دریک واحد مانیتورینگ داشته باشد امکان این قابلیت برای مدیراین واحد برآورده گردد در ادامه راجع به تفاوتهای کوچک سیستمهای مانیتورینگ محلی و تحت وبا سیستم مانیتورینگ جامع آشنا میشویم .

سطح دسترسی در سیستم مانیتورینگ محلی  و سیستم مانیتورینگ جامع

درسیستم مانیتورینگ محلی و ایستگاهی  از 2 سطح دسترسی استفاده می شود.

1)دسترسی محلی (اپراتور)

2)دسترسی محلی (ادمین )

 1)دسترسی محلی امکان مانیتورینگ فاکتورها برای اپراتور وجود داردو امکان مشاهده آلارمها برای اپراتورمهیااست .

 2)دردسترسی ادمین علاوه برامکان مشاهده فاکتورها و آلارمها ادمین قادراست به تنظیمات src  وارده شده و آنها را تغییر داده و نوسازی نماید.همچنین کلیه شماره های تلفن و مدیریتی در این سطح قابل دستیابی است و اگر به نرم افزار وب سرور نیز دسترسی داشته باشیم امکان مانیتور و کنترل کردن اتاق سرور از هر نقطه ای مهیا است

 درسیستم مانیتورینگ جامع از 3 سطح دسترسی استفاده می شود. که نسبت به مدل قبلی ارتقا یافته است

1)دسترسی محلی (اپراتور)

2)دسترسی محلی (ادمین )

3)دسترسی مرکزی(مدیر)

 1)دسترسی محلی امکان مانیتورینگ فاکتورها برای اپراتور وجود داردو امکان مشاهده آلارمها برای اپراتورمهیااست .

 2)دردسترسی ادمین علاوه برامکان مشاهده فاکتورها و آلارمها ادمین قادراست به تنظیمات src  وارده شده و آنها را تغییر داده و نوسازی نماید.

 3)درسطح مدیرامکان داده شده  به 2 سطح قبلی  ( ادمین – اپراتور) وجود دارد وعلاوه برآن مدیرتوانایی مشاهده و تغییربرخی تنظیمات مهمتر از جمله شماره تلفن یا ایمیل دریافت کنندگان اخطارنیز خواهد داشت.

 

 صفحه اصلی مانیتورینگ جامع

src managment

 دراین صفحه مدیر اطلاعات اولیه دما و رطوبت تک تک اتاقها یا ایستگاههای کاری سرور توزیع شده درسطح کشور را دارااست همچنین مدیرمیتواند وضعیت دستگاه با سروررا مشخصا" مشاهده نماید که در حالتهای نبود و یا قطع ارتباط هشدار به کاربر در این موقعیت داده میشود.

اطلاعات صفحه اول به کاربر دید کلی راجع به هکه ایستگاههای کاری و وضعیت آنها که مطلوب است یا نه به کاربران ارایه مینماید در کنار آن در صورت بروز خطا در حین مانیتورینگ پاپ آپ خطای ایتگاه مذکور روی صفحه فعال و صدای آژیر روی نرم افزار بگوش میرسد ضمنا اگر این خطا قبل از بالا آمدن کنسول جامع رخ داده باشد بلافاصله پس از بالا آمدن نرم افزار هشدار روی صفحه نمایانگر میشود همچنین اگر بروز خطا مربوط به دو یا چند استگاه متفاوت باشد بطور متمایز خطای ایستگاهها را به صورت پاپ آپ نمایش میدهد تا در حین رسیدگی به یک ایستگاه خطای ایستگاه دیگر از نظر دور نماند در کنار همه این موارد ایستگاه مورد نظر را با رنگ متفاوتی نمایش میدهد که بیانگر بروز یک آلارم در آن میباشد

علامت سبز رنگ روی قسمت سمت چپ نام ایستگاهها بیانگر فعال بودن و متصل بودن ایستگاه به سیستم جامع است 

علامت خاکستری رنگ به معنی غیر فعال بودن ایستگاه مانیتورینگ محلی است 

علامت قرمز رنگ به معنای قطع بودن سیستم جامع از ایستگاه مورد نظر است 

 همانطور که در این صفحه دیده میشود ایستگاهها میتوانند در شهر های مختلف ایران بوده و در یک محل تجمیع شوند و مانیتورینگ محلی به همراه جامع را ایجاد نمایند اطلاعات این صفحه دما و رطوبت اتاق سرور ایستگاه مورد نظر را رصد کرده و مقادیر آنها را به صورت گیج و عدد نمایش میدهد وجود گیج سبب میشود تا کاربران بلافاصله بتوانند وجود خطا یا عدم وجود خطا را مشخص نمایند.

  برای آشنایی بیشتر با مانیتورینگ جامع ابتدا بهتر است سیستم مانیتورینگ ایستگاهی و محلی src2.2 را بشناسیم مزیت بزرگ سیستم جامع مراکز داده و دیتا سنتر پیشران صنعت ویرا آن است که میتواند از سخت افزارهای قبلی خود که در دیتاسنتر ها و یا اتاق های سرور تجهیز شده اند استفاده کند و بدون هیچ سخت افزار اضافه آنها را مانتور نماید این امکان به کاربر این پیام را میدهد که حتی قدیمی ترین محصول SRC این شرکت قابلیت یکپارچه سازی را دارد و پروتکل آن با بروز ترین محصولات یکسان و سنکرون است

 

 شروه سیستم مانیتورینگ جامع با ورود و همچنین نحوه ورود که مربوط به سه سطح محتلف کاربران با درجات دسترسی متفاوت است درنظر گرفته شده است

1-manager

2-admin

3-operator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا  pdf  دانلود نمایید و برای اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم اصلی لطفا pdf  را دانلود و برای دریافت مشخصات و ویژگیهای سیستم اصلی  لطفا  pdf3  دانلود نمایید 

شروع با پیشران

شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف  از سال 92 تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه  مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص  برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای مختلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi  در ایران است.

 تماس با پیشران    رزومه وپروژها

مشتریان پیشران

شرکتها - موسسات - ادارات دولتی و مشتریان خصوصی پیشران صنعت ویرا موسسات مشتریان پیشران صنعت شرکت های مشتری پیشران صنعت ویرا ادارات مشتری پیشران صنعت ویرا مشتریان ما