انرژی میتر

energy meter
باتوجه به حذف یارانه از حاملهای انرژی مقوله میزان مصرف واحدهای مختلف  آپارتمانی دریک مجتمع ازمواد بسیارشبه دار وتنش زا درآپارتمانها است چراکه همه واحدها دارای مصرف یکسان انرژی نبوده وهرواحدی به فراخور مصرف خود باید هزینه بپردازد امابستر این موضوع درحال حاضرآماده نیست ودرآپارتمانها میزان انرژی مصرفی را براساس نفرات و یابراساس مساحت وزیربنای واحد مذکور درنظرمی گیرند که هردو روش کاملا" غلط هستندچراکه یک واحد بزرگ میتواند متعلق به یک فرد مجرد و یا خانواده ای باشد که همواره درمسافرت است که مصرف انرژی پائینی دارد ازاین رو محاسبه انرژی درواحد ها مقوله ای است که باید بصورت دقیق وباتوجه به مصرف هرواحد محاسبه ومیزان ریالی آن ازواحد دریافت گردد . دستگاه انرژی میتر این قابلیت را دارد که درذیل
مطلب به برخی از قابلیتهای آن اشاره میگردد:                                            
1-محاسبه  انرژی دریافتی هرواحد حاصل ازسرمایش ویا گرمایش مرکزی
k calبرحسب
2- محاسبه میزان آب گرم مصرفی هرواحد
3-محاسبه میزان آب سرد مصرفی هرواحد
4-محاسبه میزان کمترین مصرف واحد و تعیین مصرف واحد
5- متوسط مصرف ماهیانه واحدها
6-محاسبه صورت حساب برای هرواحد درپایان ماه ویادرزمان صدور قبض
برای راهنمایی بیشترباشماره های این شرکت تماس حاصل بفرمائید.

شروع با پیشران

شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف  از سال 92 تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه  مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص  برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای مختلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi  در ایران است.

 تماس با پیشران    رزومه وپروژها

مشتریان پیشران

شرکتها - موسسات - ادارات دولتی و مشتریان خصوصی پیشران صنعت ویرا موسسات مشتریان پیشران صنعت شرکت های مشتری پیشران صنعت ویرا ادارات مشتری پیشران صنعت ویرا مشتریان ما