برق اضطراری آپارتمانی

 

 

سیستم برق اضطراری آپارتمانی

 

بسیار اتفاق می افتد که درساعاتی ازشب برق قطع شده و تردد درمسیرهای آپارتمانی از طریق راه پله  انجام میشود این موضوع بعضا با مشکلاتی همراه است  یا ساکنین  مجبورهستند تا وصل مجدد برق از رفت و آمدهای خود صرفنظر کنند که در صورت تردد احتمال زمین خوردگی و یا آسیب درراه پله ها ی تاریک آپارتمان وجود دارد

 درکنار این قضیه  موضوع دربهای ورودی  است که در بسیاری از منازل برقی است وازداخل با یک و شستی  بازمیشود و در صورت نبودن برق فقط با کلید قابل بازکردن است  و اگر ساکنی در آن لحظه کلید درب را  نداشته باشد منجر به محبوس شدن وی میگردد.

 

حتی درب پارکینگ دراین شرایط غیرقابل استفاده شده و درصورت وجود کارضروری ویا استتفاده از اتومبیل شخصی فقط باید با خلاص کردن جک درب پارکینگ باز شود که این مهم توسط همه افراد و ازجمله  افراد مسن ویاخانمها قابل انجام نیست و ایشان باز هم با مشکل رفت و آمد اتومبیل خود مواجه میشوند و فرض کنیم که محل درب پارکینگ در داخل کوچه ای تنگ واقع شده و یا در معبری با تردد بالا قرار گرفته که اتومبیلهای پشت سر همواره به خاطر اتلاف وقت بوق میزنند حسابی روی اعصاب راننده خواهد رفت حتی افرادی که توانایی باز کردن جک درب را دارند در آن شرایط مستاصل شده و تواناییشان را از دست میدهند و سادگی قادر به خلاص کردن جک درب نیستند .

کاربرد دیگر این سیستم استفاده در آسانسورها است در زمانی که به علت قطع جریان برق باعث حبس شدن یک یاچند نفر در اسانسور میشود این سیستم قابلیت نجات آن افراد در نزدیکترین طبقه مشرف به محل قرار گیری اتاقک را داراست.

 همه موارد استرس زای فوق که در بسیاری موارد باعث ایجاد ضرر و زیانهای مالی میگردد از قبل قابل پیش بینی و رفع و رجوع میباشد به این سیستم اصطلاحا برق اضطراری آپارتمانی میگویند

 

برق اضطراری آپارتمانی سیستمی است که

1)در هر آپارتمانی با هر سن بنایی قابل اجرا است

2)امکان استفاده از روشنایی مشاعات در زمان عدم وجود برق را میدهد

3)امکان استفاده از درب برقی را در زمان عدم وجود برق میدهد

4)امکان استفاده از ریموت و جک درب پارکینگ را در زمان عدم وجود برق میدهد

5)بدون صدا است

6)ایمن است

7)تمامی سیستمهای متصل شده برای مدت مشخصی تغذیه و برقدار مینماید

8)نیاز به تعمیر و نگهداری ندارد

9)24 ساعتی در مدار است و کار میکند

 

در صورت نیاز به چنین سیستمی با ما تماس بگیرید

 بکار گیری برای کاربردهای

1)روشنایی

2)جک درب پارکینگ

3)درب برقی ورودی

4)آسانسور

5)پمپ آب

6)روشنایی داخل آسانسور