کنترل شرایط محیطی اتاق سرور

کنترل شرایط محیطی اتاق سرور یعنی چه؟

بخش اول

کنترل شرایط محیطی به پایش فاکتورهای فیزیکی داخل اتاق سرور و دیتا سنتر گفته میشود که ارتباط تنگاتنگی با ماهیت کارکرد سرور ها دارد به عبارت بهتر مانیتور کردن فاکتورهایی که داخل اتاق سرور به کارکرد ایمن اتاق کمک میکنند و در صورت تجاوز از عدد و حدود خاصی میتوانند سرور ها و یا محیط قرار گیری سرور ها را دستخوش آسیب نمایند این فاکتورها عبارتند از

الف) دما

ب)رطوبت

3)دود

4)نشت آب

5)قطع برق شبکه تک فاز یا سه فاز

6)ورود غیر مجاز

7)قطع خروجی  یو پی اس ها 

8)آتش سوزی داهل رک یا اتاق سرور

9)قطع برق یو پی اس سرورها 

10)قطع برق سیستم خنک کننده

11)قطع برق پاور ماژولها 

12)نوسان برق سه فاز ورودی

13)قطع سیم نول 

14)قطع یک فاز از سه فاز شبکه محلی اتاق سرور

15)افزایش دمای رک ها سرور

16)افزایش دمای سیمها اتاق سرور

17)افزایش دمای فیوزها اتاق سرور

18)خروج گاز سیستم خنک کننده اتاق سرور

19)سوختن کمپرسور سیستم خنک کننده اتاق سرور

20 )عدم کارکرد اواپراتور سیستم خنک کننده اتاق سرور

هر کدام از فاکتورهای فوق در صورت عبور از اندازه مشخصی سبب بروز بحران در داخل اتاق سرور میشوند و کنترل آنها امری است که الزاما در اتاق های سرور به آنها توصیه شده است اما چگونگی کنترل تک تک فاکتورهای فوق نیازمند بکارگیری سنسورهایی از جنس و ماهیت فیزیکی هم نوع آن فاکتور است تا در صورت  بروز مشکل سنسور مذکور ایجاد هشدار روی کنترلر اصلی نموده و کنترلر اصلی شرایط محیطی اتاق سرور وظیفه ایجاد آلارم با روشهای متداول را در دستور کار خود قرار دهد

برای آنکه سیستم کنترلری بتواند تک تک آیتمها را آنالیز کند باید به تعداد آن فاکتورها ورودی دیجیتال و آنالوگ داشته باشد

 

ورودی دیجیتال برای فاکتورهایی بکار گرفته میشود که در دو وضعیت صفر و یک ایجاد حالت و خروجی میکنند مثلا سنسور ورود غیر مجاز که میتواند ورود و یا عدم ورود یک شخص را نمایش دهد

ورودی های آنالوگ مربوط به فاکتورهای آنالوگ مانند دما و رطوبت است که کمیتهایی با مقدار و اندازه پیوسته هستند و مقدار و عدد آنها برای کاربر مهم است ورودی های آنالوگ با پروتکلهای مختلف صنعت برق به سیستم کنترلر شرایط محیطی متصل میشوند

بنابراین اگر به دنبال سیستم کنترل شرایط محیطی هستیم که دما و رطوبت اتاق سرور را بهمراه نشت آب و دود و قطع برق هشدار دهد بایستی در سیستم کنترلی 2 ورودی آنالوگ برای دما و رطوبت و 3 ورودی دیجیتال برای نشت آب و دود و قطع برق تعبیه شده باشد

 

البته در یک سیستم کنترل شرایط محیطی استاندارد عملا تعداد ورودیهای دیجیتال و آنالوگ به مراتب از تعداد گفته شده بیشتر است مگر آنکه تجهیز مورد نظر صنعتی نباشد که در این صورت خرید آن اصلا بصلاح نیست

ادامه این مطلب را در همین سایت دنبال نمایید

کنترل شرایط محیطی اتاق سرور چیست ؟

بخش دوم

 با توجه به مطالب عنوان شده در قسمت اول سیستم کنترل شرایط محیطی اتاق سرور بطور کامل بهمراه خصوصیات آن از نظرتان گذشت در این بخش مسایلی از جمله اینکه چه سیستمی با چه آنالیز کیفی برای یک اتاق سرور کوچک قابل قبول میباشد

اصولا بکار گیری یک مکانیزم محافظتی مانند سیستم کنترل شرایط محیطی اتاق سرور سیستمی است که از عناصر مختلفی تشکیل شده اما همه این عناصر بدنبال هدفی واحد کنار هم گرد آمده اند و اگر نتوانند ارتباط صحیحی پیدا کنند تمامی وابستگی و پیوستگی آنها زیر سوال میرود بعبارت بهتر در یک سیستم مانیتورینگ و کنترل شرایط محیطی اتاق سرور کاربر پس از نصب سیستم فوق باید بدون وقفه و در فواصل زمانی کمتر از 1 دقیقه هشدار مربوط به خطای ایجاد شده  را دریافت نمایند در غیر این صورت سیستم فوق قابل اعتماد نیست بعضا مشاهده میشود که در برخی سیستمهای تجاری این اتفاق در برخی اوقات اصلا گزارش نشده و هشدار آن برای کارفرما ارسال نمیگردد در صورت وقوع چنین حالتی باید عطای سیستم فوق را به لقایش بخشید وآن را دور انداخت هر چند که ممکن است این اتفاق تا حال اصلا تکرار نشده باشد

سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور و دیتا سنتر

موضوع دوم در مورد کنترل شرایط محیطی اتاق سرور آن است که نباید هشدار های کاذب از آن صادر گردد یعنی اینکه سیستم به خطا هشداری را برای کارفرما ارسال کند که اصلا از پایه بوجود نیامده و خطای مربوطه اصلا واقع نشده است در صورت وقوع چنین اتفاقی باز هم باید گفت که نمیتوان به سیستم اعتماد کرد و باید آن را با یک سیستم قابل اعتماد جایگزین نمود

 

یکی از دلایل رخدادهای فوق سخت افزار سطح پایین و بی کیفیت

دومی طراحی بد و بدون دیباگینگ

سومی عدم تسلط شرکت سازنده به حوزه برق و اتوماسیون صنعتی است

 

در بخش های اول و دوم همین مقاله به فاکتورهایی پرداختیم  که در کنترل شرایط محیطی اتاق سرور دخالت دارد یا درآن اثر گذار است بعبارت بهتر موضوعاتی که در کنترل شرایط محیطی اتاق سرور و یا دیتا سنتر مستقیم یا غیر مستقیم وارد میشوند همگی ویژگیهای داخلی و فیزیکی اتاق سرور هستند که دما و رطوبت و فاکتورهای دیگر قطع برق و نشت آب از این دست فاکتورهای قابل رصد بودند

همچنین نوع فاکتورها که آنالوگ هستند و یا دیجیتال و چه فاکتورهایی آنالوگ هستند وچرا آنالوگ هستند و چه فاکتورهایی دیجیتالند در بحث قبلی شرح داده شد در این بخش قرار است به موضوع سخت افزار و ویژگیهای آن بپردازیم

برای آنکه با مشکلاتی نظیر

الف)الارم وقت و بی وقت کاذب

ب)عدم ارسال آلارم

ج)ارسال آلارم و یا خطا بعد از گذشت زمان طولانی بعد از رخداد خطا

د)هنگ کردن سیستم کنترلری

ه)عدم امکان ارتباط شبکه ای با سیستم کنترلری

سیستم کننرل و نظارت بر اتاق سرور و دیتا سنتر

مواجه نشویم انتخاب سخت افزار پایه سیستم و همچنین طراحی کلاسیک و بدون عیب و نقض و در انتها دی باگینگ سخت افزاری و نرم افزاری میتواندبسیار موثر و راهگشا باشد اما خریدار و کارفرما خود نمیتواند برای بکار گیری چنین مکانیزمی وارد عرصه تولید گردد همچنین او نمیتواند حتی در صورت ورود به موضوع تولید نتیجه قابل قبولی از سیستم ساخته شده دریافت کند بنابر این انتخاب تولید کنند که واقعا دغدغه کارفرما را درک و با محصول با کیفیت او را از مشکلات آنی و آتی رها میسازد موضوع مهمی خواهد شد

در برخی ادارات و مراکز دولتی و خصوصی نگاه کارفرما به این موضوع مانند خرید خودکار و لیوان و مواد مصرفی است و طی مناقصه ای بدون آنکه به سخت افزار ارایه شده توسط تولید کننده رجوع نمایند پایینترین قیمت پیش فاکتورهای دریافتی را مورد توجه و نهایتا قبول قرار میدهند که در نهایت نیز آسیب چنین نگاهی را میبینند چرا که تجهیزات کنترل شرایط محیطی اتاق سرور قرار است از تجهیزاتی مانند سرورها محافظت نماید بنابر این اگر درجه اعتبار و کارایی و پایداری این سیستم پایین باشد عملا بود و یا نبود آن موثر نبوده کمااینکه نبود چنین تجهیزی بسیار بسیار بهتر از بودن آن و عدم کارکرد درست میباشد

نقطه مقابل چنین نگاهی مراکز دولتی و خصوصی هستند که با وسواس و دقت نظر همه ویژگیها و فاکتورهای مثبت و منفی دستگاههای مختلف را رصد کرده و با دقت نظر بهترین سیستم از نظر کیفی را انتخاب مینمایند چرا که این سیستم فقط یک بار برای اتاق سرور خریداری میشود و یک کالای مصرفی نیست و آنقدر باید اطمینان بخش باشد که مدیر اتاق سرور فارغ از دغدغه های روزانه در شب ها و یا روزهای تعطیل سال بدون نگرانی سر بر استراحت بنهد و مطمئن باشد که در صورت وقوع خطا حتما اولی شخصی است که مطلع میگردد

 

سامانه کنترل دمای اتاق سرور روی کامپیوترsrc2.2

سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور باید چگونه یاشد

استانداردهای الکتریکی در اتاق سرور و دیتا سنتر

چه نوع مانیتورینگ دمایی برای اتاق سرور مناسب است ؟

 

شروع با پیشران

شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف  از سال 92 تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه  مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص  برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای مختلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi  در ایران است.

 تماس با پیشران    رزومه وپروژها

مشتریان پیشران

شرکتها - موسسات - ادارات دولتی و مشتریان خصوصی پیشران صنعت ویرا موسسات مشتریان پیشران صنعت شرکت های مشتری پیشران صنعت ویرا ادارات مشتری پیشران صنعت ویرا مشتریان ما